• Isabel ******

  Ospatar, barman
  București
  • Ospatar / Waiter
  • Updated 7 luni ago
 • Valentin *****

  ospatar
  București
  • Ospatar / Waiter
  • Updated 8 luni ago
 • Alexandra ***

  ospatar
  București
  • Barista, Barman, Ospatar / Waiter
  • Updated 8 luni ago
 • Cristian ******

  ospatar
  București
  • Barman, Ospatar / Waiter
  • Updated 8 luni ago
 • Andrei *****

  ospatar
  București
  • Ospatar / Waiter
  • Updated 8 luni ago
 • Chinga ********* *****

  ospatar
  București
  • Ajutor de Barman, Ajutor de Ospatar / Busser, Ospatar / Waiter
  • Updated 2 ani ago
 • Chinga ********* *****

  ospatar
  București
  • Ajutor de Barman, Ospatar / Waiter
  • Updated 2 ani ago
 • Adrian ****

  Ospatar
  București
  • Ospatar / Waiter
  • Updated 2 ani ago
 • Ion *******

  Ospatar - sef de sala
  București
  • Ospatar / Waiter, Sef de sala / Head Waiter
  • Updated 2 ani ago
 • Lucian ********

  Ospatar
  București
  • Ospatar / Waiter
  • Updated 2 ani ago
 • Valentin *****

  Ospatar
  București
  • Ospatar / Waiter
  • Updated 2 ani ago
 • Adrian ****

  Ospatar
  București
  • Ospatar / Waiter
  • Updated 2 ani ago
 • Vladut ****

  ospatar, barman
  București
  • Barman, Ospatar / Waiter
  • Updated 2 ani ago
 • Alexandru *******

  ospatar
  București
  • Ospatar / Waiter
  • Updated 2 ani ago
 • Edward *******

  Ospatar, Barman
  Cluj
  • Barista, Barman, Ospatar / Waiter
  • Updated 3 ani ago